Dňa 12.12.2011 sa konalo zasadnutie klubu - SUP BOX SLOVAKIA PÚCHOV, kde prezident klubu Peter Ďurdík venoval ocenenie za celoročnú prácu p. Petrovi Kováčikovi (spravca stránky).

Dňa 12.12.2011 sa konalo zasadnutie klubu - SUP BOX SLOVAKIA PÚCHOV, kde prezident klubu Peter Ďurdík venoval ocenenie za celoročnú prácu  p. Petrovi Kováčikovi (spravca stránky).