ZAKLADŇA KLUBU SUP BOX - SLOVAKIA

 

Peter Ďurdik              Prezident klubu , člen SBF,UBCS, SUP ,  a tréner 0908 557949 , 0949733865

Peter Kováčik             Správca strákny, generálny sekretár,  overovatel listin a  člen SBF, UBCS, SUP 0907578481  

Pavol Ďurdík             Cvičitel, overovateľ listín , člen SBF, UBCS, SUP

Ján Sedláček             člen SFB, UBCS, SUP

Fujaš Tomáš             zapisovateľ a člen SFB, UBCS, SUP

e-mail:PeterDurdikSUPbox@azet.sk

Gregor Antunovič    Boxer

Marian Strakovič     Boxer