Informácie o nás

Združenie  SUP BOX - SLOVAKIA, PÚCHOV vzniklo dňa 18.5.2009 za účelom rozvíjania boxu v púchovskom okrese.